Hopp til hovedinnhold

innlegg

Viser innlegg med etikett forutse

Orange 3 & Predictions

Viser modellprognoser for data. Input Data: input dataset Predictors: predictors to be use in dataOutputs Forutsigelser: data med spådommer lagt Evalueringsresultater: resultater for klassifiseringsalgoritmer testWidget mottar et sett med data og en eller flere prediktorer (prediktive modeller, ikke læringsalgoritmer - se eksempel nedenfor). Oppretter data og prognoser.
Skriv inn informasjon, nemlig antall saker som skal forutsettes, antall prediktorer og oppgaven (klassifisering eller regresjon). Hvis du har sortert datatabellen etter attributt og vil se den originale visningen, trykker du på Gjenopprett originalbestilling . Du kan velge alternativer for klassifisering. om estimatklasse er avkrysset, gir visningen informasjon om forventet klasse. Hvis sjekket Forventede sannsynligheter for viser utsikten informasjon om sannsynlighetene som er forutsagt av klassifiserere. Du kan også velge den forutsagte klassen som vises i visningen. valget Tegn distribusjonslinjer gir visualisering av sannheter ...