Hva er GDPR?

Gratis nedlastningsbilde til gratis bruk.

Hjalp jeg deg? Doner meg for kaffe.

Last ned bilde

GDPR - Generell databeskyttelsesforskrift. Obecné nařízení o ok osobních údajů (Anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamenta a Rady (EU) č. 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti og for seg zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské Unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna xnumx.

Emne og mål - Opprett regler for beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og regler for bevegelse av personopplysninger. Forordningen beskytter de grunnleggende rettighetene og frihetene til enkeltpersoner med fokus på beskyttelse av personopplysninger. Fri bevegelse av personopplysninger i EU er ikke begrenset eller forbudt av hensyn til beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Materialeomfang - Forordningen gjelder automatisk behandling av personopplysninger samt ikke-automatisert behandling av personopplysninger som er oppført i registret eller som skal inngå i registret. Forordningen gjelder ikke for behandling av personopplysninger ved:

  • i utførelsen av aktiviteter som ikke faller innenfor unionsrettens anvendelsesområde
  • Medlemsstater i utførelsen av aktiviteter som omfattes av Tittel V i kapittel 2 i EU-traktaten
  • en naturlig person under utelukkende personlig eller innenlandsk virksomhet
  • kompetente myndigheter med det formål å forebygge, etterforske, oppdage eller forfølge kriminelle handlinger eller gjennomføre strafferettslige sanksjoner, herunder beskyttelse mot og forebygging av trusler mot offentlig sikkerhet.
    Behandlingen av personopplysninger fra institusjonene, organene, kontorer og byråer i EU er regulert blant annet ved forordning (EF) nr. 45 / 2001. Regulering (EC) nr 45 / 2001 og andre juridiske handlinger av Union er forbundet med slik behandling av personopplysninger er tilpasset de prinsipper og regler for denne regulering i henhold til artikkel 98. Forordningen berører ikke anvendelsen av 2000 / 31 / EC-direktivet.

Personlig informasjon - Forordningen klargjør og utvider omfanget og definisjonen av personopplysninger. Personlige data er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personlige data er for eksempel ikke data om en juridisk enhet (om sine ansatte allerede), data om den avdøde, det er ikke data som ikke identifiserer en bestemt person (for eksempel et fellesnavn og etternavn) og personopplysninger inkluderer ikke anonymiserte data, dvs. de som opprinnelig identifiserte en persons identifikasjon, men en slik identifikator er fjernet fra dem. Derimot inneholder direktivet også dynamiske IP-adresser eller andre virtuelle identifikatorer blant personopplysninger.

forpliktelse - Forordningen er bindende i sin helhet og gjelder direkte i alle medlemsstatene.

Fra innhold - Forordningen definerer prinsippene for personlig databehandling og lovligheten i behandlingen. Det regulerer også betingelsene for å uttrykke samtykke til behandling av data og tilveiebringelse av informasjon og tilgang til personopplysninger.

Utvalgte registreres rettigheter - Blant annet har den registrerte følgende rettigheter:

  • for reparasjon
  • slettet (retten til å bli glemt)
  • å begrense behandlingen

GDPR i Tsjekkia - Ifølge handelskammeret var beredskapen til gründere for GDPR ikke høy i slutten av 2017, og noen var usikre på de nye databeskyttelsesforpliktelsene. Innføringen av GDPR bør ikke ta mer enn en måned for håndverkere.

For skoler, betyr innføringen GDPR ha en godt laget avtalen, fordi hvis noen foreldre ikke blir enige, noe som reduserer muligheten for presentasjon av skolen, må du bruke mørkla, og noen klasser kan ikke bli presentert i det hele tatt. Foreldrenes samtykke være nødvendig å kreve, for eksempel i situasjoner der barnet vinner en matematikk konkurranse og får lov til å skyte foreldrenes samtykke til publisering av resultatene av vinnerne og bilder. Beskyttelsen av personopplysninger i skolen handler ikke bare om navn på barn, men også om foreldrenes navn. Det er fare for at skolens hoder alltid vil være redd for å ha noe galt.

Utkastet til lov om behandling av personopplysninger, som er godkjent av regjeringen, tillater oss å gi samtykke til behandling av data uten foreldres samtykke til barn fra 15 år. Den opprinnelige modellen teller 13 i mange år, men ble økt på initiativ av Byrået for personvern. Fagforeninger og arbeidsgiverforbund har krevd 16-flyet i årevis.

Beskyttelse av personopplysninger på sykehus, skoler og kommuner skal overvåkes av en spesiell utsending. Selv i slutten av september 2017 kommuner, myndigheter og næringsliv var ikke klart hvordan det vil fungere som tilsettes se om det blir nok tilgjengelig, hvor mye de koster og hvor de ta pengene.

Et forsiktig anslag over kostnadene ved å drive de nominerte 600 millioner, andre kostnader vil bli brukt på den innledende analyse, nye datamaskiner for ansettelse og programvare. Fordi det er mangel på kvalifiserte fagfolk, er det mulig å bruke det faktum at en spesialist kan fungere for flere rådhus, men det er mulig at større kommuner med en som tilsettes vil ikke være nok, og de trenger mer. Innenriksdepartementet har anbefalt at en utsending for å jobbe for maksimalt ti kommuner.

deling
Vennligst vent...

skriv en kommentar

Adresa Vaše emailová nebude zveřejněna. Vyžadované Informasjon om området jsou označeny *