Klassisk musikk er kunstmusikk produsert eller forankret i tradisjonene i den vestlige kulturen, inkludert både liturgisk (religiøs) og verdslig musikk. Mens en mer presis betegnelse også brukes til å referere til perioden fra 1750 til 1820 (den klassiske perioden), handler denne artikkelen om det brede spekteret av tid fra før 6th century AD til i dag, som inkluderer den klassiske perioden og ulike andre perioder. De sentrale normer for denne tradisjonen ble kodifisert mellom 1550 og 1900, som er kjent som den generelle praksisperioden. Den europeiske kunstmusikken er i stor grad preget av mange andre ikke-europeiske klassiske og noen populære musikalske former ved hjelp av systemet for personellnotasjon, som er brukt siden om 11-tallet. [2] [ikke oppgitt] Katolske munker utviklet de første formene av moderne Europeisk musikalsk notasjon for å standardisere liturgi over hele verdenskirken. Vestenavn notater brukes av komponister til å indikere for utøveren pitchene (som danner melodier, basslinjer og akkorder), tempo, meter og rytmer for et musikkstykke.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.