Popmusikk er en genre av populær musikk som oppsto i sin moderne form i USA og Storbritannia i midten av 1950. Begrepene "populær musikk" og "popmusikk" brukes ofte utveksling, selv om den tidligere beskriver all musikk som er populær og inneholder mange forskjellige stilarter. "Pop" og "rock" var omtrent synonymt med vilkår til sent 1960, da de ble stadig mer differensiert fra hverandre. Selv om mye av musikken som vises på plateoversikt, ses som popmusikk, skiller sjangeren seg fra diagrammusikken. Popmusikk er eklektisk, og låner ofte elementer fra andre stilarter som urban, dans, rock, latin og land; Likevel er det kjerneelementer som definerer popmusikk. Identifiserende faktorer inkluderer generelt korte til middels lange sanger skrevet i et grunnleggende format (ofte verskorusstrukturen), samt vanlig bruk av gjentatte choruser, melodiske melodier og kroker.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.