Musikkterapi er bruk av musikk for å forbedre helsemessige eller funksjonelle utfall. Musikkterapi er en kreativ kunstterapi, som består av en prosess der en musikkterapeut bruker musikk og alle fasetter - fysisk, emosjonell, mental, sosial, estetisk og åndelig - for å hjelpe kundene med å forbedre sin fysiske og mentale helse. Musikk terapeuter hjelper primært kundene med å forbedre sin helse i flere domener, for eksempel kognitiv funksjon, motoriske ferdigheter, emosjonell utvikling, kommunikasjon, sensoriske, sosiale ferdigheter og livskvalitet ved å bruke både aktive og mottakelige musikkopplevelser som improvisasjon, gjenoppretting, sammensetning, og lytting og diskusjon av musikk for å oppnå behandlingsmål. Det er en bred kvalitativ og kvantitativ forsknings litteraturbase. Enkelte vanlige hendelser inkluderer utviklingsarbeid (kommunikasjon, motoriske ferdigheter, etc.) med enkeltpersoner med spesielle behov, sangskriving og lytting i reminiscens / orienteringsarbeid med eldre, behandling og avslapningsarbeid og rytmisk innblanding for fysisk rehabilitering i slagoffer. Musikkterapi brukes også i enkelte medisinske sykehus, kreftsentre, skoler, alkohol- og narkotikahjelpeprogrammer, psykiatriske sykehus og korrektive anlegg.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.